Garanti  Kapsam
Ürünün aşağıda belirtilen konulardan herhangi birisi sebebiyle arızalanması durumunda, geçerli garanti belgesi ibraz edilse dahi ürün garanti kapsamı dışındadır.
 • Yatağın yumuşak bir zemin, yaylı ya da çemberli bir yüzeyde kullanılması.
 • Yatağın uzun süre ters-yüz ve ayakucu başucu çevrimi yapılmadan kullanılması.
 • Yatağın dik konumdayken aşırı kuvvet uygulanmaması.
 • Yatağa veya bazaya yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde müdehale edilmesi.
 • Taşıma sırasında meydana gelecek olan yırtılma, kirlenme, ıslanma
 • Bazanın üzerine yatak dışında ağır bir yük konulması
 • Sandık bölümünün sisteminin izin verdiğinden fazla açılmaya zorlanması vb. durumlar, yetkili servisçe tutulacak raporla tespit edilen bu tip hatalar nedeniyle meydana gelecek arızalar  ücret mukabilinde tamir edilecektir.
 • Satıcı, satış esnasında garanti belgesini tam olarak dolduramaması konusunda kanuni sorumluluğunu yerine getirmediği taktirde mamül üretim tarihi esas alınır.
 • Garanti belgenizi, faturanızı veya fotokopisini bir arada bulundurunuz.Ürününüzün arızalanması durumda servis bakım bu belgeler üzerinde belirtilen bilgi ve tarihler dikkate alınarak yapılır.
 • Garanti belgesi üzerinde tahribat yapılması veya ürün üzerindeki kalite kontrol etiketleri gibi orijinal bilgilerin tahrip edilmesi durumunda bu garanti geçersizdir.
 • Ürünün etiketindeki, etiket numarası ile garanti belgesi üzerindeki mamül etiket numaraları aynı olmalıdır. Aksi halde ürün garanti kapsamı dışındadır.
Yatak ve Baza Garanti Şartları
 • Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
 • Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna,servis istasyonu olmaması durumunda,malın satıcı bayi,acentası,temsilciliği,ithalatcası veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
 • Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
 • Malın; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içersinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
  • Tamiri için gerekli azami sürenin kazanması
  • Servis istasyonuna,servis istasyonu olmaması durumunda,malın satıcı bayi, acentası,temsilciliği, ithalatcası veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 •  Malın kullanım klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Garanti belgesiyle ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir
Koltuk-Kanepe Garanti Şartları
 • Garanti süresi,  malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
 • Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna,servis istasyonu olmaması durumunda,malın satıcı bayi,acentası,temsilciliği,ithalatcası veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
 • Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
 • Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içersinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi  veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 • Firmanın servis istasyonunu mevcut olmaması halinde sırayla satıcı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici,malın ücretsiz değiştirilmesini, bedeli iadesini veya ayı oranında bedelindirimi talep edebilir.
 • Garanti belgesiyle ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Ürün Kataloğumuzu İncelediniz Mi?
Ürün Kataloğumuzu İncelediniz Mi? Rahat ve konforlu bir dinlenme ile günü daha verimli ve keyifli geçirmesini sağlıyoruz. Kaliteli bir şekilde dinlenmek strese ve yorgunluğa karşı daha dayanaklı olmanızı sağlamaktadır.  İyi bir yatak, konforlu bir koltuk, sağlıklı ve kaliteli yaşam sunar. E-Katalog E-Katalogİncelemek için tıklayınız Katalog Talep Formu Katalog Talep FormuTalep için tıklayınız Deneyim ve kalitemiz ile...
Ürün Kataloğumuzu İncelediniz Mi?
Ürün Kataloğumuzu İncelediniz Mi?
UYKU DENEYİMİ Yumoş Yatak Uyku Konforları Yumoş Yatak’ın 30 yılı aşkın sürede elde ettiği deneyimlerin tek amacı vardır: Türkiye’deki milyonlarca insanın mümkün olan en iyi uykuyu tecrübe etmesini sağlamak. Bu amaçla her ürün, son teknoloji kullanılarak endüstri standartlarına uygun şekilde tasarlanır ve üretilir.